Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Математика за 2. клас Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника и три учебни тетрадки.

Допълнителни ресурси: учебно помагало за училище и вкъщи, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.
Упражнения по математика в училище и вкъщи за 2. клас Учебното помагало „Упражнения по математика в училище и вкъщи“ за 2. клас включва задачи, надграждащи изученото в клас, и дава възможност за преминаване към задачи от по-високо ниво – логически и нестандартни. Помагалото е подходящо за диференцирана работа, самоподготовка в училище и вкъщи и за избираема подготовка.
Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариант по математика за 2. клас  Учебното помагало „Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариантза 2. клас включва разнообразни по вид задачи с три нива на трудност, обособени в „Математическа тренировка“, задачи за самопроверка, предложени с ключ и за електронен вариант, обособени в „Блицтурнир“ и задачи за подготовка за състезания, олимпиади и други, обособени в „Състезателни задачи“. Помагалото предоставя широки възможности за диференцирана работа, самоподготовка и за избираема подготовка. То може да се използва и при целодневна организация на учебния процес. 
Сборник със задачи по математика за 2. клас „Знаеш ли как?“  Сборникът включва седем теми, всяка от които съдържа четири различни типа задачи с различна трудност:
 • изчислителни – задачи за усъвършенстване на техниката за бързо и вярно смятане
 • текстови – задачи с едно, две и повече пресмятания и съставяне на такива задачи
 • геометрични – различни задачи за изучените геометрични фигури и мерни единици
 • логически и състезателни – задачи с по-висока трудност за подготовка на учениците за участия в математически състезания и олимпиади.
Към всяка тема в сборника преди задачите е включена страничка за припомняне на основните знания и понятия по темата, към които второкласникът може да се върне при необходимост.
Приложени са и обобщаващи тестове, които ориентират и подготвят ученика за бъдещото му представяне на НВО.
Помагалото може да се използва успешно както по време на целодневната организация на учебния процес, така и през ваканционните дни за опресняване знанията на учениците.
Задачи по математика за ИУЧ за 2. клас „Математиката около нас“  Сборникът дава възможност на второкласника по забавен и интересен начин да усъвършенства уменията си за събиране и изваждане, умножение и деление до 100. Със сюжетите и героите от темите му се предлагат интересни изчислителни и текстови задачи и ребуси, които са подходящи за ИУЧ, следобедни занимания и упражнения у дома.
Изобразително изкуство за 2. клас Учебният комплект включва: учебник с приложения, електронен вариант на учебника.

Допълнителни ресурси: албум с листи за рисуване, художествено конструиране и апликиране, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Околен свят за 2. клас Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника и учебна тетрадка.

Допълнителни ресурси: интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Технологии и предприемачество за 2. клас Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника, албум с приложения за изрязване, моделиране и конструиране.

Допълнителни ресурси: комплект материали за изработване на изделията, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Албум по технологии и предприемачество за 2. клас с приложения и комплект материали Албумът е допълнение към учебника по технологии и предпиемачество и съдържа страници с наименавание на темите за самооценяване, тестове за диагностика на входно и и изходно ниво и цветни приложения от хартия и картон с отпечатани контури на части, елементи и разгъвки на модели при конструиране и моделиране на изделия.

Комплектът с разнообразни материали се предоставя безплатно на учениците и заедно с включените в албума приложения от хартия и картон обезпечава изцяло практическата работа по предмета.  

Учебна тетрадка по околен свят за 2. клас Учебната тетрадка по околен свят за втори клас съдържа разнообразни задачи и дейности, които дават възможност за затвърдяване, обогатяване и практическо прилагане на придобитите знания и умения. Предназначена е за работа в клас и за самостоятелна подготовка у дома.

Учебна тетрадка №2 по математика за 2. клас Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.

 
Учебна тетрадка №3 по математика за 2. клас с приложения Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
Учебната тетрадка включва приложения за изработвене на макети на обемни тела, таблици с класовете на числата, стикери с числа, числови ленти и анкетни карти за проектите. 

 
Учебна тетрадка №1 по математика за 2. клас с приложения Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
Учебната тетрадка включва приложения за изработвене на макети на обемни тела, таблици с класовете на числата, стикери с числа, числови ленти и анкетни карти за проектите. 

 
Книга за учителя Математика 2. клас  Книгата за учителя съдържа:
 •  Представяне на учебния комплект по математика за 2. клас и системата от символи в него за по-лесно визуално ориентиране на учителя
 • Методически насоки за обучението по математика
 • Методически разработки на всички уроци
 • Решения на задачи и задачи с повишена трудност
 • Тестове за входно ниво, междинна диагностика и за изходно ниво
 • Критерии за оценка на знанията и оценъчни карти
 • Математически игри
 • Годишно тематично разпределение на учебното съдържание.
Книга за учителя Изобразително изкуство 2. клас  Книгата за учителя съдържа:
 • обща характеристика на учебния предмет
 • концепция на дидактическия комплект по изобразително изкуство за 2. клас
 • детайлни методически разработки по всяка урочна единица и допълнителни методически ресурси в помощ на учителя.
Книга за учителя Технологии и предприемачество 2. клас  Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
 • примерно годишно разпределение
 • цели на обучението, очаквани резултати, понятия
 • вътрешно- и междупредметни връзки
 • критерии за оценяване
 • указания за изпълнение на задачите от учебника
 • указания за подготовка на следващата тема
 • допълнителна справочна информация 
 • литература
Книга за учителя Околен свят 2. клас  Книгата за учителя съдържа детайлни методически разработки по всяка от темите и допълнителен методически ресурс – „Справочник на учителя".