Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Математика за 2. клас
Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника и три учебни тетрадки.

Допълнителни ресурси: учебно помагало за училище и вкъщи, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.
Упражнения по математика в училище и вкъщи за 2. клас
Учебното помагало „Упражнения по математика в училище и вкъщи“ за 2. клас включва задачи, надграждащи изученото в клас, и дава възможност за преминаване към задачи от по-високо ниво – логически и нестандартни. Помагалото е подходящо за диференцирана работа, самоподготовка в училище и вкъщи и за избираема подготовка.
Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариант по математика за 2. клас
 Учебното помагало „Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариантза 2. клас включва разнообразни по вид задачи с три нива на трудност, обособени в „Математическа тренировка“, задачи за самопроверка, предложени с ключ и за електронен вариант, обособени в „Блицтурнир“ и задачи за подготовка за състезания, олимпиади и други, обособени в „Състезателни задачи“. Помагалото предоставя широки възможности за диференцирана работа, самоподготовка и за избираема подготовка. То може да се използва и при целодневна организация на учебния процес. 
Задачи по математика за ИУЧ с електронен вариант за 2. клас „Математиката около нас“
   Помагалото съдържа всички теми по математика по Новата учебна програма на МОН, разпределени по седмици според годишния учебен план за 2. клас. В него са включени разнообразни задачи – текстови, геометрични, логически. С разработените теми се предлага информация за света, която мотивира учениците да научат повече за нещата около тях с помощта на математиката, и се стимулират креативното мислене, откривателството и умението за самостоятелно решаване на проблеми,
възникнали в ежедневието на ученика.
   Подборът от задачи разширява и задълбочава комплексното развитие на личността на второкласника и способства за формиране на логическото мислене, наблюдателността и въображението му.
   Разработените теми обогатяват знанията на учениците и допринасят за затвърдяване на наученото, за надграждане на знания и формиране на компетентностни умения, за успешна подготовка и математическа изява на ученика.
   Съдържанието на помагалото успешно допълва всички одобрени от МОН учебни комплекти за 2. клас и подпомага учителите в прилагането на иновативни и креативни подходи за повишаване на функционалната грамотност на учениците.
   Помагалото е подходящо за работа на учениците в избираемите учебни часове, у дома и като ваканционна книжка.
Изобразително изкуство за 2. клас
Учебният комплект включва: учебник с приложения, електронен вариант на учебника.

Допълнителни ресурси: албум с листи за рисуване, художествено конструиране и апликиране, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Родинознание за 2. клас
Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника и учебна тетрадка.

Одобрен от МОН за учебната 2023/2024 г.


 
Технологии и предприемачество за 2. клас
Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника, албум с приложения за изрязване, моделиране и конструиране.

Допълнителни ресурси: комплект материали за изработване на изделията, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.
Албум по технологии и предприемачество за 2. клас с приложения и комплект материали
Албумът е допълнение към учебника по технологии и предпиемачество и съдържа страници с наименавание на темите за самооценяване, тестове за диагностика на входно и и изходно ниво и цветни приложения от хартия и картон с отпечатани контури на части, елементи и разгъвки на модели при конструиране и моделиране на изделия.

Комплектът с разнообразни материали се предоставя безплатно на учениците и заедно с включените в албума приложения от хартия и картон обезпечава изцяло практическата работа по предмета.  

Учебна тетрадка по Родинознание за 2. клас
Учебната тетрадка по родинознание за втори клас съдържа разнообразни задачи и дейности, които дават възможност за затвърдяване, обогатяване и практическо прилагане на придобитите знания и умения. Предназначена е за работа в клас и за самостоятелна подготовка у дома.

Учебна тетрадка №2 по математика за 2. клас
Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
 
Учебна тетрадка №1 по математика за 2. клас с приложения
Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
Учебната тетрадка включва приложения за изработвене на макети на обемни тела, таблици с класовете на числата, стикери с числа, числови ленти и анкетни карти за проектите. 
 
Учебна тетрадка №3 по математика за 2. клас с приложения Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
Учебната тетрадка включва приложения за изработвене на макети на обемни тела, таблици с класовете на числата, стикери с числа, числови ленти и анкетни карти за проектите. 

 
„Знаеш ли как?“ - Сборник по математика. 1001 задачи и тестове за 2. клас (1. част) „Знаеш ли как?" – Сборник по математика. 1001 задачи и тестове за 2. клас в две части. Съдържанието на помагалото осигурява системна подготовка по математика.


Служи за:

·         развитие на математическите способности на ученика
·         формиране на ключови компетентности
·         преговор и затвърдяване на наученото
·         определяне на нивото на знания след всяка учебна тема
·         увеличаване на творческия стимул у второкласника.


Подходящо за:

·         проверка на уменията и знанията на ученика
·         разширяване на уменията и знанията в клас, ИУЧ, в часовете по самоподготовка и за лятна работа
·         опресняване на математическите понятия и правила
·         тренировки за национално външно оценяване по математика
·         ориентиране в особеностите на различните типове задачи.
„Знаеш ли как?“ - Сборник по математика. 1001 задачи и тестове за 2. клас (2. част)  „Знаеш ли как?" – Сборник по математика. 1001 задачи и тестове за 2. клас в две части. Съдържанието на помагалото осигурява системна подготовка по математика.

СЛУЖИ ЗА:

·         развитие на математическите способности на ученика
·         формиране на ключови компетентности
·         преговор и затвърдяване на наученото
·         определяне на нивото на знания след всяка учебна тема
·         увеличаване на творческия стимул у второкласника.

ПОДХОДЯЩО ЗА:

·         проверка на уменията и знанията на ученика
·         разширяване на уменията и знанията в клас, ИУЧ, в часовете по самоподготовка и за лятна работа
·         опресняване на математическите понятия и правила
·         тренировки за национално външно оценяване по математика
·         ориентиране в особеностите на различните типове задачи.
Книга за учителя Математика 2. клас  Книгата за учителя съдържа:
 •  Представяне на учебния комплект по математика за 2. клас и системата от символи в него за по-лесно визуално ориентиране на учителя
 • Методически насоки за обучението по математика
 • Методически разработки на всички уроци
 • Решения на задачи и задачи с повишена трудност
 • Тестове за входно ниво, междинна диагностика и за изходно ниво
 • Критерии за оценка на знанията и оценъчни карти
 • Математически игри
 • Годишно тематично разпределение на учебното съдържание.
Книга за учителя Изобразително изкуство 2. клас  Книгата за учителя съдържа:
 • обща характеристика на учебния предмет
 • концепция на дидактическия комплект по изобразително изкуство за 2. клас
 • детайлни методически разработки по всяка урочна единица и допълнителни методически ресурси в помощ на учителя.
Книга за учителя Технологии и предприемачество 2. клас  Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
 • примерно годишно разпределение
 • цели на обучението, очаквани резултати, понятия
 • вътрешно- и междупредметни връзки
 • критерии за оценяване
 • указания за изпълнение на задачите от учебника
 • указания за подготовка на следващата тема
 • допълнителна справочна информация 
 • литература
Книга за учителя Родинознание 2. клас
 Книгата за учителя съдържа детайлни методически разработки по всяка от темите и допълнителен методически ресурс – „Справочник на учителя".