Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
 за 1. и 2. възрастова група в детската градина за учебната 2019–2020 година

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >
(Тази заявка може да бъде подадена от родител, учител или от детската градина.)

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете във формат .PDF.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
(Тази заявка може да бъде подадена от родител, учител или от детската градина.)
   


Заявка за допълнителни помагала и ресурси за учителя от програмна система „Златно ключе“
 за всички възрастови групи в детската градина и в училището

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >
(Тази заявка може да бъде подадена от родител или учител, от детската градина или от училището.)

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете във формат .PDF.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
(Тази заявка може да бъде подадена от родител или учител, от детската градина или от училището.)
   
     


Заявка за учебници и учебни помагала за 4. клас за 2019–2020 година,
които се заплащат с бюджетни средства

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >
При изпращане на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор,
обединени в общ файл
. 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
(изтеглете във формат .PDF)
 
 


Заявка за учебни помагала за училищното образование за 2019–2020 година

Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
(Тази заявка може да бъде подадена от родител, учител или от училището.)

 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА ЗА ПОМАГАЛА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 1., 2., 3. и 4. КЛАС

 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА ЗА ТЕТРАДКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА 5., 6. и 7. КЛАС
     


Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
 за 3. и 4. подготвителна група в детската градина и в училището
за учебната 2019–2020 година, които се заплащат с бюджетни средства

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете във формат .PDF.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
   
ДОГОВОР
Изтеглете във формат .PDF
            или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.

 

Заявка за учебници и учебни помагала за 1., 2., 3., 5., 6. и 7. клас за 2019–2020 година,
които се заплащат с бюджетни средства
ОНЛАЙН ЗАЯВКА

може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете във формат .PDF.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
   
ДОГОВОР
Изтеглете във формат .PDF
            или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.