Заявка за учебници и учебни помагала за 4. клас за 2019–2020 година,
които се заплащат с бюджетни средства

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >
При изпращане на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор,
обединени в общ файл
. 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
(изтеглете във формат .PDF)
 

Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
 за 1. и 2. възрастова група в детската градина за учебната 2019–2020 година

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
(изтеглете във формат .PDF)
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството)
   

Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
 за 3. и 4. подготвителна група в детската градина и в училището
за учебната 2019–2020 година, които се заплащат с бюджетни средства

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
(изтеглете във формат .PDF)
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството)
   
ДОГОВОР
(изтеглете във формат .PDF
            или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството)

 
Заявка за допълнителни помагала и ресурси за учителя от програмна система „Златно ключе“
 за всички възрастови групи в детската градина и в училището

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК > 

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
(изтеглете във формат .PDF)
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството)
   
     
Заявка за учебници и учебни помагала за 1., 2., 3., 5., 6. и 7. клас за 2019–2020 година,
които се заплащат с бюджетни средства
ОНЛАЙН ЗАЯВКА

може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
(изтеглете във формат .PDF)
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
((изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството)
   
ДОГОВОР
(изтеглете във формат .PDF
            или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството)

 

Заявка за учебни помагала за училищното образование за 2019–2020 година

(Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.)

 
ПОМАГАЛА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 1., 2. и 3. КЛАС

 
ТЕТРАДКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА 5., 6. и 7. КЛАС