Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Книга за учителя Математика 2. клас

Цена: 20,00 лв.
Автори: Таня Вълкова, Марияна Рухова, Даринка Стоянова, Дочка Димитрова, Иваничка Димитрова, Веселина Дамаскова, Цанка Лазарова
 Книгата за учителя съдържа:
  •  Представяне на учебния комплект по математика за 2. клас и системата от символи в него за по-лесно визуално ориентиране на учителя
  • Методически насоки за обучението по математика
  • Методически разработки на всички уроци
  • Решения на задачи и задачи с повишена трудност
  • Тестове за входно ниво, междинна диагностика и за изходно ниво
  • Критерии за оценка на знанията и оценъчни карти
  • Математически игри
  • Годишно тематично разпределение на учебното съдържание.