Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Математика за 3. клас
Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника и три учебни тетрадки.

Допълнителни ресурси: учебно помагало за училище и вкъщи, учебно помагало за математически тренировки и блицтурнири, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение. 
Учебна тетрадка №1 по математика за 3. клас с приложения
Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
Учебната тетрадка включва приложения за изработвене на макети на обемни тела, таблици с класовете на числата, стикери с числа, числови ленти и анкетни карти за проектите. 

Учебна тетрадка №2 по математика за 3. клас Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.

Учебна тетрадка №3 по математика за 3. клас с приложения Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
Учебната тетрадка включва приложения за изработвене на макети на обемни тела, таблици с класовете на числата, стикери с числа, числови ленти и анкетни карти за проектите. 

Книга за учителя Математика 3. клас   Книгата за учителя съдържа:
 •  Представяне на учебния комплект по математика за 3. клас и системата от символи в него за по-лесна ориентация на учителя
 • Методически насоки за обучението по математика
 • Методически разработки на всички уроци
 • Решения на задачи и задачи с повишена трудност
 • Тестове за входно, междинно и изходно ниво
 • Критерии за оценка на знанията и оценъчни карти
 • Годишно тематично разпределение на учебното съдържание.
Упражнения по математика в училище и вкъщи за 3. клас
  Учебното помагало „Упражнения по математика в училище и вкъщи“ за 3. клас включва задачи, надграждащи изученото в клас, и дава възможност за преминаване към задачи от по-високо ниво – логически и нестандартни. Помагалото е подходящо за диференцирана работа, самоподготовка в училище и вкъщи и за избираема подготовка.
Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариант по математика за 3. клас   Учебното помагало „Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариантза 3. клас включва разнообразни по вид задачи с три нива на трудност, обособени в „Математическа тренировка“, задачи за самопроверка, предложени с ключ и за електронен вариант, обособени в „Блицтурнир“ и задачи за подготовка за състезания, олимпиади и други, обособени в „Състезателни задачи“. Помагалото предоставя широки възможности за диференцирана работа, самоподготовка и за избираема подготовка. То може да се използва и при целодневна организация на учебния процес.
Задачи по математика за ИУЧ с електронен вариант за 3. клас „Математиката около нас“
    Помагалото съдържа всички теми по математика по Новата учебна програма на МОН, разпределени по седмици според годишния учебен план за 3. клас. В него са включени разнообразни задачи – текстови, геометрични, логически. С разработените теми се предлага информация за света, която мотивира учениците да научат повече за нещата около тях с помощта на математиката, и се стимулират креативното мислене, откривателството и умението за самостоятелно решаване на проблеми,
възникнали в ежедневието на ученика.
   Подборът от задачи разширява и задълбочава комплексното развитие на личността на второкласника и способства за формиране на логическото мислене, наблюдателността и въображението му.
   Разработените теми обогатяват знанията на учениците и допринасят за затвърдяване на наученото, за надграждане на знания и формиране на компетентностни умения, за успешна подготовка и математическа изява на ученика.
   Съдържанието на помагалото успешно допълва всички одобрени от МОН учебни комплекти за 3. клас и подпомага учителите в прилагането на иновативни и креативни подходи за повишаване на функционалната грамотност на учениците.
   Помагалото е подходящо за работа на учениците в избираемите учебни часове, у дома и като ваканционна книжка.
Човекът и природата за 3. клас
Одобрен от МОН.

Учебният комплект включва:
 учебник, електронен вариант на учебника и учебна тетрадка.

Допълнителни ресурси: интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение. 
Учебна тетрадка по човекът и природата за 3. клас
Учебната тетрадка по човекът и природата за трети клас съдържа разнообразни задачи и дейности, които дават възможност за затвърдяване, обогатяване и  практическо прилагане на придобитите знания и умения. Предназначена е за работа в клас и за самостоятелна подготовка у дома.
 
Книга за учителя Човекът и природата 3. клас
 Книгата за учителя съдържа детайлни методически разработки по всяка от темите и допълнителен методически ресурс – „Справочник на учителя”.
Изобразително изкуство за 3. клас
Одобрен от МОН. 

Учебният комплект включва: учебник с приложения, електронен вариант на учебника.

Допълнителни ресурси: албум с листи за рисуване, художествено конструиране и апликиране, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.
Книга за учителя Изобразително изкуство 3. клас  Книгата за учителя съдържа:
 • обща характеристика на учебния предмет
 • концепция на дидактическия комплект по изобразително изкуство за 3. клас
 • детайлни методически разработки по всяка урочна единица и допълнителни методически ресурси в помощ на учителя.
Технологии и предприемачество за 3. клас
Одобрен от МОН.

 Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника, албум с приложения за изрязване, моделиране и конструиране.

Допълнителни ресурси: комплект материали за изработване на изделията, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.
Албум по технологии и предприемачество за 3. клас с приложения и комплект материали
Албумът е допълнение към учебника по технологии и предпиемачество и съдържа страници с наименавание на темите за самооценяване, тестове за диагностика на входно и и изходно ниво и цветни приложения от хартия и картон с отпечатани контури на части, елементи и разгъвки на модели при конструиране и моделиране на изделия.

Комплектът с разнообразни материали се предоставя безплатно на учениците и заедно с включените в албума приложения от хартия и картон обезпечава изцяло практическата работа по предмета.  
Книга за учителя Технологии и предприемачество 3. клас  Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
 • примерно годишно разпределение
 • цели на обучението, очаквани резултати, понятия
 • вътрешно- и междупредметни връзки
 • критерии за оценяване
 • указания за изпълнение на задачите от учебника
 • указания за подготовка на следващата тема
 • допълнителна справочна информация 
 • литература
„Знаеш ли как?“ - Сборник по математика. 1001 задачи и тестове за 3. клас (1. част)
Сборникът със задачи „Знаеш ли как?“ служи за допълнителна работа на третокласника и го подготвя за предстоящите му изпити за външно оценяване по математика. Задачите в него са структурирани по глобални теми и покриват, разширяват и надграждат учебното съдържание по математика за 3. клас. Разнообразието от задачи помага за развитието на познавателните умения на учениците, за откривателски решения на житейски ситуации, провокира наблюдателността и съобразителността на ученика. Подборът от задачи позволява сборникът да се използва като помагало към всички действащи и одобрени от МОН учебници по математика за 3. клас. Изработен е в две части с общо 1001 задачи. Първа част – числата до 1000 и действия събиране и изваждане с тях. Втора част – умножение и деление на числата до 1000. 

Форматът на помагалото осигурява обучение стъпка по стъпка, като се преминава през голям набор числови изрази, текстови и геометрични задачи. Всяка глобална тема започва с ключови правила и умения, залегнали в новата учебна програма за 3. клас. За всяка глобална тема в раздел „Знаеш ли как?“ са предложени логически задачи и задачи за решаване на проблемни ситуации с помощта на елементарни математически знания и умения. Предложени са и седем теста за две групи със задачи по модела на тестовете за външно оценяване след 4. клас. Това подготвя ученика за успешно представяне в бъдеще на математическите оценявания, организирани от МОН. Тестовете за диагностика, на база точни математически компетентности като очаквани резултати от обучението, са с критерии за оценяване на знанията на учениците и със скђла за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на усвоените математически компетентности. Броят на задачите е съобразен с времетраенето на един учебен час.

Сборникът от задачи гарантира изграждане на математически способности, формиране на ключови компетентности, развитие на креативно мислене и творчески стимул у третокласника. Предложените задачи спомагат за обогатяване и разширяване на работата по математика в клас, ИУЧ и в часовете за самоподготовка. 

Всички таблици за диагностика са дадени в електронен формат посредством
електронен код. 
„Знаеш ли как?“ - Сборник по математика. 1001 задачи и тестове за 3. клас (2. част)  Сборникът със задачи „Знаеш ли как?“ служи за допълнителна работа на третокласника и го подготвя за предстоящите му изпити за външно оценяване по математика. Задачите в него са структурирани по глобални теми и покриват, разширяват и надграждат учебното съдържание по математика за 3. клас. Разнообразието от задачи помага за развитието на познавателните умения на учениците, за откривателски решения на житейски ситуации, провокира наблюдателността и съобразителността на ученика. Подборът от задачи позволява сборникът да се използва като помагало към всички действащи и одобрени от МОН учебници по математика за 3. клас. Изработен е в две части с общо 1001 задачи. Първа част – числата до 1000 и действия събиране и изваждане с тях. Втора част – умножение и деление на числата до 1000. 

Форматът на помагалото осигурява обучение стъпка по стъпка, като се преминава през голям набор числови изрази, текстови и геометрични задачи. Всяка глобална тема започва с ключови правила и умения, залегнали в новата учебна програма за 3. клас. За всяка глобална тема в раздел „Знаеш ли как?“ са предложени логически задачи и задачи за решаване на проблемни ситуации с помощта на елементарни математически знания и умения. Предложени са и седем теста за две групи със задачи по модела на тестовете за външно оценяване след 4. клас. Това подготвя ученика за успешно представяне в бъдеще на математическите оценявания, организирани от МОН. Тестовете за диагностика, на база точни математически компетентности като очаквани резултати от обучението, са с критерии за оценяване на знанията на учениците и със скђла за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на усвоените математически компетентности. Броят на задачите е съобразен с времетраенето на един учебен час.

Сборникът от задачи гарантира изграждане на математически способности, формиране на ключови компетентности, развитие на креативно мислене и творчески стимул у третокласника. Предложените задачи спомагат за обогатяване и разширяване на работата по математика в клас, ИУЧ и в часовете за самоподготовка. 

Всички таблици за диагностика са дадени в електронен формат посредством
електронен код.