Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Математика за 1. клас Учебният комплект включва: учебник, електронно помагало и три учебни тетрадки.

Допълнителни ресурси: учебно помагало за училище и вкъщи, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Изобразително изкуство за 1. клас Учебният комплект включва: учебник с приложения за рисуване, художествено конструиране и апликиране, електронен вариант на учебника.

Допълнителни ресурси: интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Учебна тетрадка №1 по математика за 1. клас с приложения Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.
Учебната тетрадка включва приложения за изработвене на макети на обемни тела, таблици с класовете на числата, стикери с числа, числови ленти и анкетни карти за проектите. 

Учебна тетрадка №3 по математика за 1. клас Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.

 
Учебна тетрадка №2 по математика за 1. клас Учебната тетрадка съдържа разнообразни по вид задачи с различни нива на трудност, задачи за диагностика и критерии за оценка, задачи за нови знания с интересен замисъл, задачи за проекти и творческа дейност.

 
Сборник със задачи по математика за 1. клас „Знаеш ли как?“  Сборникът включва седем теми, всяка от които съдържа четири различни типа задачи с различна трудност:
 • изчислителни – задачи за усъвършенстване на техниката за бързо и вярно смятане
 • текстови – задачи с едно, две и повече пресмятания и съставяне на такива задачи
 • геометрични – различни задачи за изучените геометрични фигури и мерни единици
 • логически и състезателни – задачи с по-висока трудност за подготовка на учениците за участия в математически състезания и олимпиади.
Към всяка тема в сборника преди задачите е включена страничка за припомняне на основните знания и понятия по темата, към които първокласникът може да се върне при необходимост.
Приложени са и обобщаващи тестове, които ориентират и подготвят ученика за бъдещото му представяне на НВО.
Помагалото може да се използва успешно както по време на целодневната организация на учебния процес, така и през ваканционните дни за опресняване знанията на учениците.
Упражнения по математика в училище и вкъщи за 1. клас Учебното помагало „Упражнения по математика в училище и вкъщи“ за 1. клас включва разнообразни по вид и сложност задачи и при целодневна организация на учебния процес дава широка възможност за диференцирана работа, самоподготовка и за избираема подготовка.
Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариант по математика за 1. клас  Учебното помагало „Математически тренировки и блицтурнири с електронен вариантза 1. клас включва разнообразни по вид задачи с три нива на трудност, обособени в „Математическа тренировка“, задачи за самопроверка, предложени с ключ и за електронен вариант, обособени в „Блицтурнир“ и задачи за подготовка за състезания, олимпиади и други, обособени в „Състезателни задачи“. Помагалото предоставя широки възможности за диференцирана работа, самоподготовка и за избираема подготовка. То може да се използва и при целодневна организация на учебния процес.
Задачи по математика за ИУЧ за 1. клас „Математиката около нас“  Сборникът дава възможност на първокласника по забавен и интересен начин да усъвършенства уменията си за пресмятане на числата до 20 и кръглите десетици до 100. Със сюжетите и героите от темите му се предлагат интересни изчислителни и текстови задачи и ребуси, които ще му помогнат с лекота да решава задачи с практикоприложен характер в житейски ситуации. Сборникът е подходящ за ИУЧ, следобедни занимания и упражнения у дома. 
Технологии и предприемачество за 1. клас Учебният комплект включва: учебник, електронен вариант на учебника, албум с приложения за изрязване, моделиране и конструиране.

Допълнителни ресурси: комплект материали за изработване на изделията, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Албум по технологии и предприемачество за 1. клас с приложения и комплект материали Албумът е допълнение към учебника по технологии и предпиемачество и съдържа страници с наименавание на темите за самооценяване, тестове за диагностика на входно и и изходно ниво и цветни приложения от хартия и картон с отпечатани контури на части, елементи и разгъвки на модели при конструиране и моделиране на изделия.

Комплектът с разнообразни материали се предоставя безплатно на учениците и заедно с включените в албума приложения от хартия и картон обезпечава изцяло практическата работа по предмета. 

Книга за учителя Технологии и предприемачество 1. клас  Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
 • примерно годишно разпределение
 • цели на обучението, очаквани резултати, понятия
 • вътрешно- и междупредметни връзки
 • критерии за оценяване
 • указания за изпълнение на задачите от учебника
 • указания за подготовка на следващата тема
 • допълнителна справочна информация 
 • литература
Книга за учителя Изобразително изкуство 1. клас  Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
 • обща характеристика на учебния предмет
 • концепция на дидактическия комплект – учебник с приложения, електронен вариант с допълнителни ресурси и книга за учителя
 • методически разработки по всички теми – цели, очаквани резултати, понятия, методически насоки, допълнителни методически ресурси
 • примерно годишно разпределение
Книга за учителя Математика 1. клас  Книгата за учителя съдържа:
 • Методически насоки за обучението по математика
 • Методически разработки на всички уроци – примерен ход на урока, пояснения към някои задачи, решения или отговори на част от логическите задачи 
 • Тестове за самопроверка на математическите знания и умения. Към тестовете за самопроверка и тези за входящо, междинно и изходно ниво са приложени критерии за оценка и система за точкуване
 • Подходящи за първокласниците дидактически игри 
 • Сценарий за празник на математиката
 • Примерно годишно разпределение на учебното съдържание.