Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Книга за учителя Изобразително изкуство 1. клас

Цена: 7,50 лв.
Автори: Благомир Папазов, Валентина Радева
 Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
  • обща характеристика на учебния предмет
  • концепция на дидактическия комплект – учебник с приложения, електронен вариант с допълнителни ресурси и книга за учителя
  • методически разработки по всички теми – цели, очаквани резултати, понятия, методически насоки, допълнителни методически ресурси
  • примерно годишно разпределение