Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Книга за учителя Математика 1. клас

Цена: 12,00 лв.
Автори: Таня Вълкова, Теодора Момчева, Даринка Стоянова, Росица Митева, Дочка Димитрова, Веселина Дамаскова, Иваничка Домитрова
 Книгата за учителя съдържа:
  • Методически насоки за обучението по математика
  • Методически разработки на всички уроци – примерен ход на урока, пояснения към някои задачи, решения или отговори на част от логическите задачи 
  • Тестове за самопроверка на математическите знания и умения. Към тестовете за самопроверка и тези за входящо, междинно и изходно ниво са приложени критерии за оценка и система за точкуване
  • Подходящи за първокласниците дидактически игри 
  • Сценарий за празник на математиката
  • Примерно годишно разпределение на учебното съдържание.