Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.
За да разгледате портфолиото на детето, натиснете бутона „Демо на Портфолио на детето“.


Примерно годишно разпределение
по седмици III ПГ .doc
Примерно годишно разпределение
по седмици III ПГ .pdf
Примерно годишно разпределение
по направления III ПГ .doc
Примерно годишно разпределение
по направления III ПГ .pdf
Брошура III ПГ Книга за учителя III ПГ
Демо на Портфолио на детето III ПГ

Български език и литература за 3. група „Играя, за да зная“ 1 част Одобрен със заповед № РД 09–558/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва:
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Български език и литература за 3. група „Играя, за да зная“ 2 част Одобрен със заповед № РД 09–558/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Математика за 3. група „Математиката е лесна, даже интересна“ Одобрен със заповед № РД 09–555/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Околен свят за 3. група „Откриватели“ Одобрен със заповед № РД 09–560/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Изобразително изкуство за 3. група „Малко криво, но красиво“ Одобрен със заповед № РД 09–556/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка с приложения, електронен вариант, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Музика за 3. група „Пея, танцувам и играя“ Одобрен със заповед № РД 09–557/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка, електронен вариант, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).

Допълнителни ресурси:
подробно методическо разработване на ситуациите по музика със съвременни интерактивни методи и подходи за работа; игри по ТРИЗ педагогика и игрови елементи от музикална система „Шулверк“; авторски и други музикално-дидактични, музикално-подвижни, фолклорни и интерактивни игри; сценарии за тържества.
Конструиране и технологии за 3. група „Малчугани Майсторани“ Одобрен със заповед № РД 09–559/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка с приложения от хартия и картон за изрязване, конструиране и моделиране, електронен вариант, комплект материали за изработване на изделията, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).