Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Музика в детската градина „Съвременни разработки на учебни ситуации по музика в детската градина“

Цена: 8,90 лв.
Автори: Даниела Иванова
    Методическото ръководство е предназначено за детски учители в детските градини и училищата, както и за студенти от специалност „Предучилищна педагогика“.
    Книгата съдържа разработки на 12 педагогически ситуации (по три за всяка възрастова трупа) на различни теми по образователно направление „Музика“, представени под формата на диалог учител–деца. В ситуациите умело са подбрани интерактивни, авторски музикално-дидактични и подвижни игри, идеи за видеа, както и форми на работа по немската система на проф. Карл Орф. За удобство на учителите и студентите са посочени източниците на включените музикални произведения – музикалните компактдискове за 1., 2., 3. и 4. възрастова група от поредицата „Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“.
    В книгата са предложени и два подробно разработени и описани проекта по S.Т.Е.А.М. с включване на музикалното изкуство (Art). Предложените разработки са примерен модел за творческо разширяване и надграждане на педагогическата дейност и улеснение за детските учители без специалност „Музика“.