Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на изданието, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на изданието, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да научите повече за учебните комплекти и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.
За да изтеглите примерно годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение" в .doc или в .pdf формат.
За да изтеглите книга за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.

Технологии и предприемачество за 5. клас
Учебният комплект включва: учебник с приложения, електронен вариант на учебника.

Допълнителни ресурси: работна тетрадка с приложения от хартия и картон за скициране, чертане, моделиране и конструиране, комплект материали за изработване на изделията, албум техническа документация, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.
Тетрадка с приложения по технологии и предприемачество за 5. клас
Тетрадката е предназначена за самостоятелна работа в клас, за партньорска работа и работа в екип, както и за домашна работа. Тя съдържа дадените в учебника задачи и част от илюстрациите към тях, допълнителни задачи, приложения с листове за скициране, чертане и моделиране, входящ, изходящ и междинни тестове, кръстословици, главоблъсканици и техните отговори.
Тетрадка с приложения и комплект материали по технологии и предприемачество за 5. клас
Тетрадката е предназначена за самостоятелна работа в клас, за партньорска работа и работа в екип, както и за домашна работа. Тя съдържа дадените в учебника задачи и част от илюстрациите към тях, допълнителни задачи, приложения с листове за скициране, чертане и моделиране, входящ, изходящ и междинни тестове, кръстословици, главоблъсканици и техните отговори. Комплектът съдържа разнообразни материали –дървесина, метал, текстил, кожа, гвоздеи, винтове, нитове, сламки, шишчета и други, необходими за изработванена красиви и полезни изделия. Тетрадката и комплектът материали за практическа работа обезпечават изцяло учебния процес по технологии и предприемачество. 
Книга за учителя по Технологии и предприемачество 5. клас  Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
- примерно годишно разпределение
- цели на обучението, очаквани резултати, понятия
- вътрешно- и междупредметни връзки
- критерии за оценяване
- указания за изпълнение на задачите от учебника
- указания за подготовка на следващата тема
- допълнителна справочна информация 
- литература
Професионално ориентиране – портфолио с електронен вариант за 5. клас
По един увлекателен и съобразен с възрастта начин портфолиото позволява на ученика в 5. клас: да опознае професионалното многообразие в съвременното общество; да се научи да разпознава различните професии и техните ключови характеристики; да осъзнае силните си страни, като открие и изследва своите качества и умения, своите постижения, заложби и интереси.
Електронният ресурс съдържа образци, формуляри, работни листове, карти, тестове и други в удобен за попълване и редактиране формат, което улеснява изпълнението на упражненията, задачите и проектите.
Помагалото може да се използва за задължителна и избираема подготовка, в часа на класа и за работа по различни програми.  
Електронни мултимедийни табла по технологии и предприемачество за 5. клас Електронните табла се предоставят на учителите, избрали да работят с учебниците на издателство Бит и техника. Те са достъпни за онлайн използване в тяхната виртуална електронна  библиотека заедно с предоставените им за текущата учебна година електронни варианти на съответните учебници. Поредицата се обновява и допълва периодично и новите издания се зареждат автоматично в библиотеката на потребителя.
Албум Техническа документация 5. клас - чертежи на всички изделия
- кройки на текстилни и кожени изделия
- технологични карти за изработване
Технологии и предприемачество за 6. клас
Учебният комплект включва: учебник с приложения, електронен вариант на учебника.

Допълнителни ресурси: работна тетрадка с приложения от хартия и картон за скициране, чертане, моделиране и конструиране, комплект материали за изработване на изделията, комплект електротехнически материали, албум техническа документация, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

Тетрадка с приложения по технологии и предприемачество за 6. клас
Тетрадката е предназначена за самостоятелна работа в клас, за партньорска работа и работа в екип, както и за домашна работа. Тя съдържа дадените в учебника задачи и част от илюстрациите към тях, допълнителни задачи, приложения с листове за скициране, чертане и моделиране, входящ, изходящ и междинни тестове, кръстословици, главоблъсканици и техните отговори.
Тетрадка с приложения и комплект материали по технологии и предприемачество за 6. клас
Тетрадката е предназначена за самостоятелна работа в клас, за партньорска работа и работа в екип, както и за домашна работа. Тя съдържа дадените в учебника задачи и част от илюстрациите към тях, допълнителни задачи, приложения с листове за скициране, чертане и моделиране, входящ, изходящ и междинни тестове, кръстословици, главоблъсканици и техните отговори. Комплектът съдържа разнообразни материали –дървесина, метал, текстил, кожа, гвоздеи, винтове, нитове, сламки, шишчета и други, необходими за изработванена красиви и полезни изделия. Тетрадката и комплектът материали за практическа работа обезпечават изцяло учебния процес по технологии и предприемачество. 
Книга за учителя по Технологии и предприемачество 6. клас  Истинско настолно четиво за учителя, съдържащо:
- примерно годишно разпределение
- цели на обучението, очаквани резултати, понятия
- вътрешно- и междупредметни връзки
- критерии за оценяване
- указания за изпълнение на задачите от учебника
- указания за подготовка на следващата тема
- допълнителна справочна информация
- литература
Професионално ориентиране – портфолио с електронен вариант за 6. клас
Портфолиото позволява на ученика в 6. клас: да формира адекватна представа за силните си страни чрез оценка на своите умения и способности; да изясни и подреди своите професионални интереси и желания; да задълбочи знанията си относно професионалните възможности и изискванията на различните професии; да открие и изследва подходящите за него пътища за професионално развитие с оглед на своя професионален профил.
Електронният ресурс съдържа образци, формуляри, работни листове, карти, тестове и други в удобен за попълване и редактиране формат, което улеснява изпълнението на упражненията, задачите и проектите.
Помагалото може да се използва за задължителна и избираема подготовка, в часа на класа и за работа по различни програми. 
Електротехнически комплект 6. клас
 Материали и елементи за демонстрационно експериментиране, конструиране и моделиране на електрически вериги и схеми.
Съдържание на комплекта: светодиоди, прекъсвачи, проводници, съединителни и други елементи.
Албум Техническа документация 6. клас  - чертежи на всички изделия
- кройки на текстилни и кожени изделия
- технологични карти за изработване
Тетрадка с приложения по технологии и предприемачество за 7. клас
Тетрадката е предназначена за самостоятелна работа в клас, за партньорска работа и работа в екип, както и за домашна работа. Тя съдържа дадените в учебника задачи и част от илюстрациите към тях, допълнителни задачи, приложения с листове за скициране, чертане и моделиране, входящ, изходящ и междинни тестове, кръстословици, главоблъсканици и техните отговори. 
Технологии и предприемачество за 7. клас
Одобрен от МОН.

Учебният комплект включва:
 учебник с приложения, електронен вариант на учебника.

Допълнителни ресурси: работна тетрадка с приложения от хартия и картон за скициране, чертане, моделиране и конструиране, комплект материали за изработване на изделията, комплект електронни елементи, албум техническа документация, интерактивни електронни табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение. 
Тетрадка с приложения и комплект материали по технологии и предприемачество за 7. клас
Тетрадката е предназначена за самостоятелна работа в клас, за партньорска работа и работа в екип, както и за домашна работа. Тя съдържа дадените в учебника задачи и част от илюстрациите към тях, допълнителни задачи, приложения с листове за скициране, чертане и моделиране, входящ, изходящ и междинни тестове, кръстословици, главоблъсканици и техните отговори. Комплектът съдържа разнообразни материали –дървесина, метал, текстил, кожа, гвоздеи, винтове, нитове, сламки, шишчета и други, необходими за изработванена красиви и полезни изделия. Тетрадката и комплектът материали за практическа работа обезпечават изцяло учебния процес по технологии и предприемачество. 
Електронни елементи 7. клас
 Материали и елементи за демонстрационно експе-риментиране, конструиране и моделиране на електронни вериги и схеми.
Съдържание на комплекта: диоди, светодиоди, резистори, транзистори, кондензатори, бобини, прекъсвачи, проводници, съединителни и други елементи.
Професионално ориентиране – портфолио с електронен вариант за 7. клас
Портфолиото помага на ученика в 7. клас: да обогати, прецизира и подреди информацията в личния си профил относно своите умения, способности и интереси; да изясни своите професионални ценности и очаквания; да съпостави своя персонален профил с това, което изисква и предлага мечтаната от него професия; да изгради визия „стъпка по стъпка“ за своето бъдещо професионално развитие от гледна точка на следващи степени на образование, необходима квалификация, трупане на професионален опит, усъвършенстване на опроделени способности и придобиване на нови.
Електронният ресурс съдържа образци, формуляри, работни листове, карти, тестове и други в удобен за попълване и редактиране формат, което улеснява изпълнението на упражненията, задачите и проектите.
Помагалото може да се използва за задължителна и избираема подготовка, в часа на класа и за работа по различни програми.
Електронни мултимедийни табла по технологии и предприемачество за 7. клас
Електронните табла се предоставят на учителите, избрали да работят с учебниците на издателство Бит и техника. Те са достъпни за онлайн използване в тяхната виртуална електронна  библиотека заедно с предоставените им за текущата учебна година електронни варианти на съответните учебници. Поредицата се обновява и допълва периодично и новите издания се зареждат автоматично в библиотеката на потребителя. 
Албум Техническа документация 7. клас - чертежи на всички изделия
- технологични карти за изработване