„Загадките на Щурчо“ за 1. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)
В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
● проследяване на пътечки с условия
● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма,
цвят, размер и анализиране на положението им в пространството
● определяне на логически връзки и групиране по признаци
● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им.
 
Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на:
● фината моторика
● паметта
● вниманието
● въображението
● мисленето.
Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация, да отделя главното от второстепенното и да намира самостоятелно решения.

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и може да се използва за занимания на децата в детската градина и у дома.
„Загадките на Щурчо“ за 2. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:

● проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия

● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма,

цвят, размер и анализиране на положението им в пространството

● определяне на логическа последователност и групиране по признаци

● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им

● анализиране на множества и правене на логически изводи.

Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на:

● фината моторика

● паметта

● вниманието

● въображението

● мисленето.

Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация, да отделя главното от второстепенното и да намира самостоятелно решения.

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование

и може да се използва за занимания на децата в детската градина и у дома.

„Загадките на Щурчо“ за 3. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)
В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
● проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия
● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма, цвят, размер и анализиране на положението им в пространството
● определяне на логическа последователност и групиране по признаци
● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им
● анализиране на множества и правене на логически изводи.
Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на:
● фината моторика
● паметта
● вниманието
● въображението
● мисленето.
Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация, да отделя главното от второстепенното и да намира самостоятелно решения.
Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и следва образователното съдържание по математика и български език от познавателните книжки. Може да се използва за занимания на децата в детската градина и у дома.
„Загадките на Щурчо“ за 4. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)
В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
● проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия
● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма, цвят, размер и анализиране на положението им в пространството
● определяне на логическа последователност и групиране по признаци
● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им
● анализиране на множества и правене на логически изводи.
Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на:
● фината моторика
● паметта
● вниманието
● въображението
● мисленето.
Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация, да отделя главното от второстепенното и да намира самостоятелно решения.
Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и следва образователното съдържание по математика и български език от познавателните книжки. Може да се използва за занимания на децата в детската градина и у дома.
„Мога, зная с думи да играя“ за 4. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето) за 4. група  В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
● разпознаване и назоваване на букви и изобразяване на техните графични знаци;
● проследяване на лабиринти и пътечки с графични и словесни условия;
● назоваване на предмети, признаци и действия и ориентиране в смисъла и звученето на думите;
● конструиране на изречения, разказване и преразказване по нагледна и словесна основа;
● извършване на словесен, сричков и фонемен анализ, подготовка за четене и писане;
● обобщаване и систематизиране представите на детето за обкръжаващия го свят.
Предложените задачи подпомагат развитието на:
● фината моторика;
● паметта;
● вниманието;
● въображението;
● мисленето.
При решаването им се актуализира и обогатява речниковия запас, развиват се умения и усет за правилна устна реч, стимулира се речевата активност и потребността от общуване и се постига комплексна реализация на речевото развитие на детето
в подготовката му за училище.

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и следва образователното съдържание по български език и околен свят от познавателните книжки. Може да се използва за допълнителни занимания на децата в детската градина и у дома.
„Мога да режа хартия. 32 проекта с печатни работни листи, схеми и видеоинструкции“ за деца над 4 години
Умението за рязане с ножица е част от фините двигателни умения, които детето трябва да развива още в най-ранна възраст. В книжката са включени работни  листи, описание и схеми за изработване на 32 разнообразни и интересни опростени модели за затвърдяване на уменията за рязане на хартия по права и крива линия. Задачите са подредени по степен на трудност за обезпечаване на правилното и последователно усвояване на технологичните операции в съответствие с изискванията на стандарта за предучилищното образование на МОН. Изпълнението им подпомага развитието на фината моторика, пространственото мислене и въображението в рамките на всестранната подготовка на детето за училище.
В електронния вариант на книжката с бърз и лесен достъп могат да се намерят видеоинструкции, улесняващи работата на детето. 
„Мога да сгъвам хартия. 24 проекта с печатни разгъвки, схеми и видеоинструкции“ за деца над 5 години
В книжката са предложени печатни разгъвки, описание и схеми за изработване на разнообразни и интересни опростени модели за затвърдяване на уменията за рязане по права и крива линия и усъвършенстване на уменията за сгъване на хартия. Задачите са подредени по степен на сложност за обезпечаване на правилното и последователно усвояване на технологичните операции в съответствие с изискванията на стандарта за предучилищното образование на МОН. Изпълнението им подпомага развитието на фината моторика, пространственото мислене и въображението в рамките на всестранната подготовка на детето за училище. 
 В електронния вариант на книжката с бърз и лесен достъп могат да се намерят видеоинструкции, улесняващи работата на детето. 
„Буквичките подреди, думичките прочети“ за 4. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)  В книжката са предложени разнообразни и интересни игрословици и кръстословици, апробирани с деца в четвърта подготвителна група. Децата разпознават и назовават графични знаци на печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети. Задачите са подредени по степен на трудност и отговарят на стандарта за предучилищно образование. Изпълнението им развива както графичните умения и фината моторика, така и уменията за сричкуване, конструиране на изречения и разказване по нагледна основа. Така се обогатява устната реч и знанията на децата за околния свят, стимулира се интересът, подпомага се подготовката им за четене и писане и се улеснява интеграцията на децата с майчин език, различен от българския. 
„Щурчо и послушното моливче“ за 1. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)  Всяка книжка от поредицата „Щурчо и послушното моливче“ включва съобразени със съответната възраст упражнения за развиване на вниманието и концентрацията, трениране на координацията око – ръка и усъвършенстване на фината моторика като важна част от подготовката за училище. Изпълнявайки постепенно усложняващите се задачи, детето се учи да държи правилно молива, да се ориентира безпроблемно в пространството на листа, уверено да провежда линии, да оцветява, щрихова и изписва различни графични елементи.
„Щурчо и послушното моливче“ за 2. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)  Всяка книжка от поредицата „Щурчо и послушното моливче“ включва съобразени със съответната възраст упражнения за развиване на вниманието и концентрацията, трениране на координацията око – ръка и усъвършенстване на фината моторика като важна част от подготовката за училище. Изпълнявайки постепенно усложняващите се задачи, детето се учи да държи правилно молива, да се ориентира безпроблемно в пространството на листа, уверено да провежда линии, да оцветява, щрихова и изписва различни графични елементи.
„Щурчо и послушното моливче“ за 3. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)  Всяка книжка от поредицата „Щурчо и послушното моливче“ включва съобразени със съответната възраст упражнения за развиване на вниманието и концентрацията, трениране на координацията око – ръка и усъвършенстване на фината моторика като важна част от подготовката за училище. Изпълнявайки постепенно усложняващите се задачи, детето се учи да държи правилно молива, да се ориентира безпроблемно в пространството на листа, уверено да провежда линии, да оцветява, щрихова и изписва различни графични елементи.
„Щурчо и послушното моливче“ за 4. група (задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето)  Всяка книжка от поредицата „Щурчо и послушното моливче“ включва съобразени със съответната възраст упражнения за развиване на вниманието и концентрацията, трениране на координацията око – ръка и усъвършенстване на фината моторика като важна част от подготовката за училище. Изпълнявайки постепенно усложняващите се задачи, детето се учи да държи правилно молива, да се ориентира безпроблемно в пространството на листа, уверено да провежда линии, да оцветява, щрихова и изписва различни графични елементи.