Уважаеми колеги,
Имаме честта и удоволствието да ви предложим следните БЕЗПЛАТНИ РЕСУРСИ към одобрените от МОН нови учебници и учебни комплекти за 3. и 7. клас:

 

Математика за 3. клас

Безплатни ресурси за учителя: учебник, електронен вариант на учебника и три учебни тетрадки с приложения

Интернет адрес: www.e-uchebnici.com                 Групов код за достъп: Mat3klas

Допълнителни безплатни ресурси за учителя: учебно помагало „Упражнения по математика в училище и вкъщи“, учебно помагало „Математически тренировки“, табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

 

Човекът и природата за 3. клас

Безплатни ресурси за учителя: учебник, електронен вариант на учебника и учебна тетрадка с приложения

Интернет адрес: www.e-uchebnici.com                 Групов код за достъп: CHPr3klas

Допълнителни безплатни ресурси за учителя: табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

 

Изобразително изкуство за 3. клас

Безплатни ресурси за учителя: учебник с приложения, електронен вариант на учебника

Интернет адрес: www.e-uchebnici.com                 Групов код за достъп: IzIzk2klas

Допълнителни безплатни ресурси за учителя: албум с листи за рисуване, художествено конструиране и апликиране, табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

 

Технологии и предприемачество за 3. клас

Безплатни ресурси за учителя: учебник, електронен вариант на учебника, албум с приложения от хартия и картон за изрязване, моделиране и конструиране + комплект материали за изработване на изделията

Интернет адрес: www.e-uchebnici.com                 Групов код за достъп: TP3klas

Допълнителни безплатни ресурси за учителя: комплект материали за изработване на изделията, табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

 

Технологии и предприемачество за 7. клас

Безплатни ресурси за учителя: учебник с приложения, електронен вариант на учебника

Интернет адрес: www.e-uchebnici.com                 Групов код за достъп: TP7klas

Допълнителни безплатни ресурси за учителя: работна тетрадка с приложения от хартия и картон за скициране, чертане, моделиране и конструиране; комплект материали за изработване на изделията, комплект електронни елементи, албум техническа документация;  табла, книга за учителя, примерно годишно разпределение.

 

Интернет адресът и груповите кодове за достъп до електронните варианти
са отпечатани на задната корица на всеки пилотен учебник!
На учителите, избрали да работят с учебниците на
 издателство Бит и техника,
ще бъдат предоставени индивидуални кодове за достъп до началото на учебната година.

 

Уважаеми колеги,
При избор на учебниците на издателство Бит и техника декларираме, че ще ви ги
доставим в срок съгласно графика на МОН ведно с БЕЗПЛАТНИТЕ РЕСУРСИ за всеки учител.

С уважение –
екипът на издателство Бит и техника