Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Комплект познавателни книжки за 2. група

Цена: 63,57 лв.
Цена на книжки, закупени с бюджетни средства: 44,50 лв.
Автори: Български език и литература – доц. д-р Иванка Ковачева, Камелия Йорданова, Миглена Лазарова

Математика – доц. д-р Виолета Ванева, доц. д-р Ася Велева, гл. ас. д-р Галина Георгиева, Христина Балушева

Околен свят – д-р Ели Георгиева, Гергана Ананиева

Изобразително изкуство – гл. ас. д-р Валентина Радева, Павлинка Памукова

Музика – Даниела Иванова

Конструиране и технологии – доц. д-р Светла Петкова, инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев