Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

---- ХАЙДЕ ДА ИГРАЕМ! ---- Помагало в електронен формат по български език и литература

Автори: Гергана Ананиева, Миглена Върбанова

     Електронното помагало „Хайде да играем!“ е иновативен образователен продукт с над 200 интерактивни игри и задачи в помощ на предучилищната подготовка по БЕЛ в четвърта възрастова група на детската градина. 

     Включените дигитални ресурси са организирани по ядра на учебно съдържание, като следват, допълват и надграждат по подходящ начин предвиденото в познавателните книжки. Удобно се интегрират в образователния процес и предлагат ценна възможност за обогатяване и разнообразяване на педагогическите ситуации и диагностичните процедури, за стимулиране на детския интерес и подпомагане на разбирането.

     Помагалото е професионално озвучено, с включени отговори и е достъпно онлайн след въвеждане на код.

 

ОТЛИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА 1. КЛАС