Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Дидактична игра с карти „В безопасност на улицата“

Цена: 14,90 лв.
Автори: Гергана Ананиева
 Комплектът с 22 образователни карти запознава децата с елементите на пътната среда и подпомага усвояването на основните правила за безопасност, които те следва да спазват като пешеходци, велосипедисти и пътници в превозно средство.
   Правилното и неправилното поведение в дадена ситуация на пътя се онагледява чрез двойка илюстрации. Те провокират децата да обсъждат, откриват и обясняват кое и защо е опасно, как е безопасно да се постъпи, какво може да се случи, кой помага при беда. С помощта на картите и включения мини постер „Нашата улица“ малките участници в движението се научават да разпознават важни пътни знаци, сигналите на светофара и регулировчика, да се ориентират в пътната среда и да действат безопасно в ежедневни ситуации на пътя. Комплектът съдържа код за достъп до интерактивни упражнения, които ще направят заниманията още по-интересни. Кодът е даден в листовката със съветите и насоките за работа с картите.
   Комплектът може да се използва от родители и педагози за индивидуална, партньорска и групова работа на деца от всички възрастови групи в детската градина. Приложим е в обучителния процес по околен свят и по безопасност на движението по пътищата. Подходящ е и като нагледен материал за фронтална работа чрез включените в него магнити за закрепване върху магнитна дъска.