Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Диагностика на готовността на децата за училище. Практикоприложни аспекти

Цена: 15,00 лв.
Автори: д-р Ели Георгиева-Драголова

Готовността на детето за училище има комплексен характер и отчита неговото физическо, познавателно, езиково, социално и емоционално развитие преди постъпване му в първи клас, като установяването ѝ е важен етап от цялостния процес на предучилищното образование. 

Книгата е ориентирана към начините за проследяване на резултатите от обучението и възпитанието на 6  –  7-годишните деца в детските градини. Включва теоретична част за изясняване на понятието готовност за училище и неговите компоненти и богата практическа част, предлагаща разнообразни достъпни, лесни за провеждане и апробирани в практиката диагностични методи, форми и техники в помощ на детския учител в съответствие с изискванията на държавните образователни стандарти. 

Съдържа:

  • подробни обяснения и насоки за провеждане на разглежданите методи за диагностика на различните компоненти на училищната готовност (интелектуална, емоционална, социална, личностна)
  • приложения с работни материали
  • ориентири за съставяне на индивидуална научно-обоснована и обективна характеристика на детето като част от удостоверението за завършване на предучилищно образование
  • систематизирани параметри за приложение на различните диагностични методи в педагогическата практика. 

С подчертания си практикоприложен характер тази книга е ценен методически помощник в процеса на проучване на индивидуалното и груповото развитие на децата в годината преди да постъпят в училище.