Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

„Знаеш ли как?“ - Сборник по математика. 1001 задачи и тестове за 3. клас (1. част)

Цена: 7,90 лв.
Автори: Цанка Лазарова
Сборникът със задачи „Знаеш ли как?“ служи за допълнителна работа на третокласника и го подготвя за предстоящите му изпити за външно оценяване по математика. Задачите в него са структурирани по глобални теми и покриват, разширяват и надграждат учебното съдържание по математика за 3. клас. Разнообразието от задачи помага за развитието на познавателните умения на учениците, за откривателски решения на житейски ситуации, провокира наблюдателността и съобразителността на ученика. Подборът от задачи позволява сборникът да се използва като помагало към всички действащи и одобрени от МОН учебници по математика за 3. клас. Изработен е в две части с общо 1001 задачи. Първа част – числата до 1000 и действия събиране и изваждане с тях. Втора част – умножение и деление на числата до 1000. 

Форматът на помагалото осигурява обучение стъпка по стъпка, като се преминава през голям набор числови изрази, текстови и геометрични задачи. Всяка глобална тема започва с ключови правила и умения, залегнали в новата учебна програма за 3. клас. За всяка глобална тема в раздел „Знаеш ли как?“ са предложени логически задачи и задачи за решаване на проблемни ситуации с помощта на елементарни математически знания и умения. Предложени са и седем теста за две групи със задачи по модела на тестовете за външно оценяване след 4. клас. Това подготвя ученика за успешно представяне в бъдеще на математическите оценявания, организирани от МОН. Тестовете за диагностика, на база точни математически компетентности като очаквани резултати от обучението, са с критерии за оценяване на знанията на учениците и със скђла за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на усвоените математически компетентности. Броят на задачите е съобразен с времетраенето на един учебен час.

Сборникът от задачи гарантира изграждане на математически способности, формиране на ключови компетентности, развитие на креативно мислене и творчески стимул у третокласника. Предложените задачи спомагат за обогатяване и разширяване на работата по математика в клас, ИУЧ и в часовете за самоподготовка. 

Всички таблици за диагностика са дадени в електронен формат посредством
електронен код.