Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

„Мога да конструирам с хартия. 14 поздравителни картички“ за деца над 5 години

Цена: 6,80 лв.
Автори: инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев

В книжката са предложени цветни печатни разгъвки, описание и схеми за изработване на 14 разнообразни и интересни модела на поздравителни картички за усъвършенствуване и затвърдяване на уменията за рязане, сгъване и лепене на хартия като част от фините двигателни умения, които детето трябва да развива още в най-ранна възраст. Предоставена е възможност за ползване онлайн на видеоинструкции, онагледяващи работния процес. Работата с книжката подпомага развитието на пространственото мислене и въображението, както и на способността за изграждане на конструкцията при съблюдаване на композиционната свързаност на нейните елементи.

Текстовете към задачите и илюстративният материал интегрират образователно съдържание и разширяват представите по конструиране и технологии, български език и литература и околен свят в рамките на всестранната подготовка на детето за училище.