Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на книжката, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да научите повече за учебните комплекти и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Каталог за 2019 – 2020 год.“.
За да разгледате примерно годишно разпределение, последвайте връзката „Примерно годишно разпределение" в .doc или в .pdf формат.
За да разгледате демо версия на книга за учителя по всички направления, натиснете бутона „Демо на Kнига за учителя“.
За да разгледате демо версия на книга за учителя по Музика, натиснете бутона „Демо на Kнига за учителя по Музика“.
За да разгледате демо версия на портфолио на детето, натиснете бутона „Демо на Портфолио на детето.
 
 
Примерно годишно разпределение
по седмици III ПГ .doc
Примерно годишно разпределение
по седмици IV ПГ .doc
Примерно годишно разпределение
по седмици III ПГ .pdf
Примерно годишно разпределение
по седмици IV ПГ .pdf
Примерно годишно разпределение
по направления III ПГ .doc
Примерно годишно разпределение
по направления IV ПГ .doc
Примерно годишно разпределение
по направления III ПГ .pdf
Примерно годишно разпределение
по направления IV ПГ .pdf

Демо на Книга за учителя III ПГ

Демо на Книга за учителя IV ПГ

Демо на Книга за учителя по Музика III ПГ

Демо на Книга за учителя по Музика IV ПГ

Демо на Портфолио на детето III ПГ Демо на Портфолио на детето IV ПГ
Каталог за 2019 – 2020 год.

Български език и литература за 3. група „Играя, за да зная“ 1 част Одобрен със заповед № РД 09–558/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва:
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Български език и литература за 3. група „Играя, за да зная“ 2 част Одобрен със заповед № РД 09–558/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Математика за 3. група „Математиката е лесна, даже интересна“ Одобрен със заповед № РД 09–555/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Изобразително изкуство за 3. група „Малко криво, но красиво“ Одобрен със заповед № РД 09–556/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка с приложения, електронен вариант, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Музика за 3. група „Пея, танцувам и играя“ Одобрен със заповед № РД 09–557/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка, електронен вариант, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).

Допълнителни ресурси:
подробно методическо разработване на ситуациите по музика със съвременни интерактивни методи и подходи за работа; игри по ТРИЗ педагогика и игрови елементи от музикална система „Шулверк“; авторски и други музикално-дидактични, музикално-подвижни, фолклорни и интерактивни игри; сценарии за тържества.
Конструиране и технологии за 3. група „Малчугани Майсторани“ Одобрен със заповед № РД 09–559/ 27.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка с приложения от хартия и картон за изрязване, конструиране и моделиране, електронен вариант, комплект материали за изработване на изделията, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Български език и литература за 4. група „Играя, за да зная“ 1 част Одобрен със заповед № РД 09–580/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Български език и литература за 4. група „Играя, за да зная“ 2 част Одобрен със заповед № РД 09–580/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Математика за 4. група „Математиката е лесна, даже интересна“ 1 част Одобрен със заповед № РД 09–586/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Математика за 4. група „Математиката е лесна, даже интересна“ 2 част Одобрен със заповед № РД 09–586/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Околен свят за 4. група „Откриватели“ Одобрен със заповед № РД 09–607/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Изобразително изкуство за 4. група „Малко криво, но красиво“ Одобрен със заповед № РД 09–605/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка с приложения, електронен вариант, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Конструиране и технологии за 4. група „Малчугани Майсторани“ Одобрен със заповед № РД 09–608/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка с приложения от хартия и картон за изрязване, конструиране и моделиране, електронен вариант, комплект материали за изработване на изделията, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).
Музика за 4. група „Пея, танцувам и играя“ Одобрен със заповед № РД 09–598/ 28.03.2018 година.

Учебният комплект включва: 
познавателна книжка, електронен вариант, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение (по седмици).

Допълнителни ресурси: подробно методическо разработване на ситуациите по музика със съвременни интерактивни методи и подходи за работа; игри по ТРИЗ педагогика и игрови елементи от музикална система „Шулверк“; авторски и други музикално-дидактични, музикално-подвижни, фолклорни и интерактивни игри; сценарии за тържества.
Книга за учителя по музика за 3 ПГ (вкл. CD с музика и видео) (Компакт дискът с музика и видео се предлага само на подготвителните групи, избрали да работят с познавателните книжки от програмна система „Златно ключе“.)
Книга за учителя по музика за 4 ПГ (вкл. CD с музика и видео)  (Компакт дискът с музика и видео се предлага само на подготвителните групи, избрали да работят с познавателните книжки от програмна система „Златно ключе“.)